Foodformation om

Dietist Anna Hamilton

Dietist Anna Hamilton har jobbat i över 12 år som just dietist. Anna brinner för fertilitet och PCOS! Det är ett eftersatt område i vården samtidigt som det finns mycket forskning. Till detta går det att göra mycket med hjälp av mat, livsstil och tillskott. Genom att ha arbetat lång tid med maten som främsta redskap har hon en gedigen grund för att hjälpa dig. 

Det publiceras dagligen nya studier inom området fertilitet och PCOS. Ny forskning kommer varje vecka. Det är ett ständigt jobb att hålla sig uppdaterad på vad som fungerar och vad som faktiskt inte gör det.  

Varför ska vi ens testa? Jo vi vill se om vi hittar obalanser gällande dina hormoner, blodsocker, sköldkörtel och/eller näringsbrister. Det är flera faktorer som kan påverka din fertiliett och din PCOS. 

Foodformations provtagning

Vi erbjuder både vanliga blodprov och funktionsmedicinska tester. En del gör du enkelt hemma och en del kräver provtagning på plats. 

TIDIGARE ERFARENHETER  

Anna har jobbat som dietist på både sjukhus och vårdcentraler i Stockholm och i Jönköping. Anna har en gedigen grund kring olika sjukdomar som IBS, IBD, allergier, viktbesvär och  diabetes. 

FERTILITETSDIETIST

Anna är certifierad fertilitetsdietist av NutritionPlus vilket betyder att hon är uppdaterad på det senaste inom området fertilitet. Den enda i Sverige. 

FUNKTIONSMEDICIN

Anna jobbar som dietist med ett helhetsperspektiv. Det här innebär att hon med hjälp av tester och provsvar försöker hitta grundorsaken till dina besvär istället för att enbart symtomlindra. Anna gick en funktionsmedicinsk utbildning 2018.  

Foodformation om

Vad gör en dietist 

En dietist kan arbeta både i kommun, landsting och privat. För att få kalla sig dietist krävs avklarad 3-årig dietistutbildning. Efter avklarad utbildning kan du ansöka om legitimation från Socialstyrelsen. Utbildningen finns bara i Uppsala, Umeå och Göteborg. Som ett resultat av högt intresse och få antagningsplatser krävs det höga antagningspoäng till alla utbildningsorter. 

I utbildningen ingår näringslära, kemi, fysiologi, livsmedelslära, samtalsmetodik och psykologi. Efter utbildningen har du en bra grund för att fortsätta lära dig mer inom yrket. Du är aldrig färdiglärd och forskningen inom området utvecklas hela tiden. Till exempel så ingår INGA kvinnliga sjukdomar i dietistprogrammet utan detta behöver du läsa på själv genom kurser och studier.  

Här kan du läsa mer om vad som ingår i dietistprogrammet. 


>