Foodformation om

Fertilitet

Cirka 15% av alla par har problem med sin fertilitet. Har du inte fått barn efter regelbundna försök under 12 månader så räknas du som infertil. Något som kan förändras med rätt mat, tillskott och livsstilsförändringar. 

Vissa diagnoser och sjukdomar kan göra det svårare att bli gravid, tex PCOS och endometrios. Andra diagnoser kan öka ditt näringsbehov. Vi är uppdaterad kring det senaste inom näring och fertilitet. 

Foodformation om

Hur kan jag bli gravid

Med hjälp av blodprover, matdagbok och övriga symtom så optimerar vi din hälsa och din fertilitet. Med hjälp av näringsstatus, hormonstatus och upptäckta obalanser kan vi lättare se vad just du behöver göra. Genom att arbeta metodiskt kan vi hjälpa dig att få till en mer regelbunden ägglossning, optimera din äggkvalité och din övriga hälsostatus. För bäst resultat så har vi möjlighet att beställa provtagning utefter din symtombild. 

Foodformation om

IVF

Knappt 4% av alla barn som föds i Sverige har kommit till med hjälp av IVF. Du är alltså inte ensam! För dig som är mitt i IVF-snurren eller har en planerad tid för start av IVF så kan vi hjälpa dig också. Genom att optimera äggkvalité, implantation och optimera näringsintag så ger vi dig de bästa förutsättningarna för en lyckad IVF. Vi har också kunskap om vad som kan optimera fertilitet hos män. Det finns många faktorer som påverkar mäns spermiehälsa. 

Genom att individanpassa råden så kompletterar vi ofta den utredning som har gjorts i vården, som du kan läsa mer om här.

>