VANLIGA FRÅGOR 

Vad är PCOS, kan man testa sig för PCOS, vad hjälper mot PCOS, vad är mensvärk?
Här har vi samlat vanliga frågor kring PCOS och kvinnohälsa. 


OM PCOS 

Vad är PCOS ?

PCOS är en hormonell sjukdom som drabbar kvinnor.

Du behöver uppfylla två av tre kriterier för att få diagnosen PCOS:
- Polycystiska ovarier - PCO
- Androgenöverskott, antingen via blodprov eller att du har akne eller ökad hårväxt/manlig hårväxt.
- Oregelbundna menstruationer


Polycystiska ovarier:
PCO är inte samma sak som PCOS. Du kan ha PCO – men behöver inte ha PCOS. Och bara för att du har PCOS så betyder det inte att du har PCO.

Kan man testa sig för PCOS?

Ja du kan testa dig för PCOS. Genom att testa dina hormoner via blodprov så kan du veta om du har ett av tre möjliga kriterier för PCOS. Du behöver enbart ha två av kriterierna. Testosteron, SHBG, LH och FSH används ofta. De andra kriterierna är oregelbunden mens samt polycystiska ovarier, PCO. För att se om du har PCO krävs undersökning med ultraljud hos gynekolog, barnmorska eller läkare. Foodformation har möjlighet att beställa och analysera blodprover specifika för PCOS. 

Vad hjälper mot PCOS?

Olika saker hjälper mot PCOS, mycket beroende av vad som driver din PCOS. Men alla med PCOS kan jobba med mat, livsstil och tillskott för att förbättra måendet. Har du exempelvis en insulinresistens så hjälper det att jobba med maten för att förbättra din hormonbalans. Stressreducering kan också hjälpa till. Och vissa tillskott kan hjälpa. Din gynekolog kan också förskriva läkemedel som kan hjälpa mot dina symtom. 

Kan man gå ner i vikt med PCOS?

Ja du kan gå ner i vikt med PCOS. Genom att ta hjälp av dietist kunnig inom PCOS så får du en skräddarsydd behandling som tar hänsyn till dina blodprovsvärden, symtom och historia. Dietister som jobbar med PCOS vet vilka faktorer som behöver beaktas vid PCOS. Vid behov kan en viktminskning också förbättra dina hormonella besvär. Behandlingen ser lite olika ut beroende av dina besvär och provsvar. Foodformation jobbar mycket med PCOS. 

Varför har jag hår i ansiktet?

Hår i ansiktet, ökad behåring, så kallad hirsutism drabbar en del personer med PCOS. Hirsutism beror av högre nivåer av androgena hormoner som testosteron, som i sin tur kan ha bakomliggande orsaker. Genom att jobba med mat- och livsstilsförändringar kan även dina androgena hormoner förbättras. 


OM MENSVÄRK

VAD ÄR MENSVÄRK?

Mensvärk är den värk som uppkommer lite innan eller under menstruationen. Det medicinska namnet för mensvärk är dysmenorré. Mensvärk är väldigt vanligt förekommande men det är inte normalt i den aspekten att kroppen mår perfekt. Snarare är det så att du i de flesta fall kan jobba med livsstil, mat och tillskott vid behov för balansera dina obalanser. Men den traditionella behandlingen riktar in sig på smärtlindring med hjälp av NSAIDs som Ipren och inflammationsdämpande läkemedel eller genom att stoppa den egna produktionen av hormoner till förmån för p-piller.

Primär dysmenorré är den mensvärk som inte är kopplat till något medicinskt fel i bäckenet. 

Sekundär dysmenorré innebär en annan orsak till problemet, många gånger endometrios eller myom, men även missbildningar i livmoder eller vagina. Det behöver alltså uteslutas att mensvärken eller dysmenorrén inte beror av missbildningar i livmoder eller vagina, ex kan avflödeshinder göra att blod ansamlas vilket kan vara smärtsamt. 

VAD KAN JAG GÖRA ÅT MENSVÄRK?

Ja vad kan du göra åt mensvärk? Du kan ofta göra mycket för att förbättra din mensvärk. Träning, mat och tillskott kan förbättra din smärta och mer jobba med underliggande orsaker till din mensvärk. Foodformation jobbar mycket med detta. 

Vad HJÄLPER MOT MENSVÄRK?

Vad hjälper mot din mensvärk? Det är olika för olika kvinnor då orsaken skiljer sig åt. Men att fokusera på livsstil, stillasittande och träning, stress och mat är lösningen för de flesta. 

VAD SKA MAN ÄTA FÖR ATT FÅ BORT MENSVÄRK?

Att "äta bort sin mensvärk" tar tid, ofta några månader. Vad just du behöver göra beror på vilken orsak du har. Att se till att balansen mellan progesteron och östrogen är bra, fibermängden i mat samt fokus på rätt fettsyror är några områden att titta närmare på. 


OM HETSÄTNING

VAD ÄR HETSÄTNING?

Ja vad är egentligen hetsätning? Hetsätning är en form av ätstörning. Hetsätning innebär att du regelbundet eller återkommande hetsäter stora mängder mat och/eller sötsaker, på ett sätt som du inte har kontroll över. Varje hetsätningstillfälle sker oftast snabbt och under kort tid. Hetsätning finns i olika varianter. Det finns som hetsätningsstörning där du inte försöker kompensera med att kräkas eller som hetsätning, bulimi, där du kräks upp det du precis åt. 

Under själva hetsätningen känns det ofta som att du tappar kontrollen. Många upplever att det inte går att sluta. Många känner skam under men även efter själva hetsätningen. 

VAD KAN JAG GÖRA SJÄLV?

Sök hjälp! Tala med din läkare eller vårdgivare. En del regioner har specialiserade ätstörningsmottagningar. 

Det finns också mycket böcker inom området. Att lära sig mer kan vara ett bra första steg. Boken "Att övervinna hetsätning" skriven av Christopher Fairburn har hjälpt många. 

KAN MAN BLI FRISK? 

Ja du kan bli frisk. Det tar ofta tid, du behöver arbeta aktivt med din ätstörning, men ja, du kan bli fri från den. 

HUR JOBBAR FOODFORMATION MED HETSÄTNING?

Hetsätning och ätstörningar kräver ibland specialiserad vård. Foodformation har jobbat med ätstörningar i flertalet år. Ofta i nära samarbete med psykologer. Vi har bra kontakter med psykologer kunniga inom ätstörning. 

Det hjälper inte "att bara äta lite lagom" när du har en hetsätning. Du behöver hitta dina trigger, förbättra ditt mående och näringsstatus med hjälp av maten. Du behöver hitta en relation till maten som är hållbar. Tillsammans går vi igenom enkla redskap som kan hjälpa dig på vägen för att bli frisk från din ätstörning och hetsätning. Vi hittar en väg som passar dig. Vi har också möjlighet för provtagning i de fall det kan behövas. 

>