Foodformation om

magbesvär

En stor del av vår befolkning går runt med magbesvär som diarré, förstoppning, magsmärta och gaser. Något som även kan påverka din hormonella hälsa. 

På Foodformation försöker vi hitta grundorsaken till dina magbesvär. Du behöver vara utredd i vanliga vården innan kontakt. 

Foodformation om

IBS

15% av vår befolkning har diagnosen IBS, irritable bowel syndrome. Symtom som gaser, uppspändhet, diarré, förstoppning är vanliga symtom. 


Foodformation kan erbjuda kompletterande utredningar som är av mer funktionsmedicinsk karaktär. Dessa tester är inte godkända i sin helhet i svensk vård men kan ofta komplettera och ge en tydligare bild kring vad det handlar om. Ex har många personer med IBS visats ha SIBO, något som går att behandla. 

Foodformation om

SIBO

En del av de personer som har IBS har visats ha diagnosen SIBO. SIBO står för small intestinal bacterial overgrowth och visar på en överväxt av bakterier i tunntarmen. I vår tjocktarm behöver vi ha en massa bakterier. I vår tunntarm ska vi däremot inte ha särskilt många bakterier. Det kan ge IBS-liknande besvär, hjärndimma, trötthet och försämrat näringsupptag. 

Foodformation har möjlighet att beställa SIBO-test som görs enkelt i hemmet. Vid positivt svar väljs behandling i kombination med kostbehandling med fokus på att bli symtomfri.  Här kan du läsa mer om SIBO.

>