Inför din 

kursstart. 

Här kan du läsa mer om vad som gäller inför din kursstart. 

Här loggar du in till kursen.
Kursen öppnas 27 september. 

Ta blodprover.
Du kan ta provet 24 timmar efter din beställning. 

>