oktober 6

PCOS och magnesium

I en randomierad kontrollerad studie såg man att magnesiumtillskott ( i form av magnesiumhydroxid) gav viss effekt på metabola parametrar.

Man ville helt enkelt se om tillskott av magnesiumhydroxid kunde påverka insulinresistensen. 
Man tittade bland annat på insulin, glukosnivåer och blodtryck, BMI och blodfetter. 

40 kvinnor i Iran rekryterades till studien. Under 2 månader fick placebogruppen bara ett placebopiller medan den så kallade interventionsgruppen fick 250 mg magnesiumhydroxid. 

Så vad hände? 
Jo insulinresistensen, blodsocker, total kolesterol och LDL var alla bättre i magnesiumgruppen jämfört med kontrollgruppen.  Fantastiskt! 

Nackdelar: Man rapporterade inte magnesiumintag från maten vilket kan ha påverkat resultaten. Studien var dock trippelblindad - dvs inte ens de som utförde testet visste vilka av deltagarna som fick vad.

Magnesiumhydroxid är den form av magnesium som tas upp sämst av kroppen. Kanske hade resultatet sett ännu bättre ut vid val av annan form på tillskottet. 

Här kan du läsa studien i sin helhet, den är publicerad i juli 2023.  

Om skribenten:

Anna Hamilton

Leg dietist


taggar

insulin, magnesium, pcos


Du kanske också gillar

PMS och riboflavin

PMS och riboflavin

PCOS och antioxidanter

PCOS och antioxidanter
>