Vad är mensvärk?

Mensvärk är den värk som uppkommer lite innan eller under menstruationen. Det medicinska namnet för mensvärk är dysmenorré. Mensvärk är väldigt vanligt förekommande men det är inte normalt i den aspekten att kroppen mår perfekt. Snarare är det så att du i de flesta fall kan jobba med livsstil, mat och tillskott vid behov för balansera dina obalanser. Men den traditionella behandlingen riktar in sig på smärtlindring med hjälp av NSAIDs som Ipren och inflammationsdämpande läkemedel eller genom att stoppa den egna produktionen av hormoner till förmån för p-piller.

Primär dysmenorré är den mensvärk som inte är kopplat till något medicinskt fel i bäckenet. 

Sekundär dysmenorré innebär en annan orsak till problemet, många gånger endometrios eller myom, men även missbildningar i livmoder eller vagina. Det behöver alltså uteslutas att mensvärken eller dysmenorrén inte beror av missbildningar i livmoder eller vagina, ex kan avflödeshinder göra att blod ansamlas vilket kan vara smärtsamt. 

Woman with menstrual pain is holding her aching belly - body pain concept

Vad kan jag göra åt mensvärk?

Ja vad kan du göra åt mensvärk? Du kan ofta göra mycket för att förbättra din mensvärk. Träning, mat och tillskott kan förbättra din smärta och mer jobba med underliggande orsaker till din mensvärk. Foodformation jobbar mycket med detta. 

Vad hjälper mot mensvärk?

Vad hjälper mot din mensvärk? Det är olika för olika kvinnor då orsaken skiljer sig åt. Men att fokusera på livsstil, stillasittande och träning, stress och mat är lösningen för de flesta. 

Vad ska man äta för att få bort mensvärk?

Att "äta bort sin mensvärk" tar tid, ofta några månader. Vad just du behöver göra beror på vilken orsak du har. Att se till att balansen mellan progesteron och östrogen är bra, fibermängden i mat samt fokus på rätt fettsyror är några områden att titta närmare på. 

>