SÅ FUNKAR FOODFORMATION


2022BERÄTTA.

10-min intro med dietist
Behovsanalys
Besök digitalt eller Jönköping.
Matdagbok digitalt. 

TESTA.

De flesta tester gör du
enkelt hemma.
Testresultat efter ca 3-6 veckor.

BALANSERA.

Genomgång av testresultat, digitalt eller i Jönköping.
Skräddarsytt protokoll med mat, tillskott och livsstil.

RESULTERA.

Uppföljningar med dietist för balanserad mage och optimerad hälsa. Digitalt eller i Jönköping.

PAKET


7600 kr 

 

Nybesök dietist 60 min
Kartläggning av din situation utefter symtom och hälsodeklaration. 
Genomgång, analys och digital sammanfattning av digital matdagbok. 
Tillgång till näringsdataprogram. 
Protokoll med sammanfattning av status, första åtgärder och rekommendationer. 
Bedömning vilka tester som är bra att ta. (tester ingår ej) 

Återbesök dietist 45 min:
Genomgång provsvar med rekommendation om behandling och åtgärder. 
Individuellt protokoll inkluderande rekommendation mat, tillskott och livsstil.

Återbesök dietist 45 min: 
ca 3-4 veckor efter senaste besöket.  
Avstämning och vidare åtgärder. 

Webkurs
Foodformation Balansera- kompletterar det som vi går igenom under besöken. Inkluderar mag- och hormonhälsa, tydliga näringsrekommendationer genom video, filer, bilder och text samt enklare recept. 


ENSKILDA BESÖK


Nybesök 60 min 3000 kr 
Kartläggning av din situation med hjälp av din dietist.
Hälsodeklaration. 
Genomgång, analys och digital sammanfattning av digital matdagbok. 
Genomgång av de tester och provsvar som har beställts. 
Tillgång till näringsdataprogram. 
Protokoll med sammanfattning av status, första åtgärder och rekommendationer. 

Återbesök 45 min 1800 kr


FOODFORMATION är inte någon akutsjukvård.
För att söka FOODFORMATION ska du först ha blivit utredd för dina magproblem och/eller besvär via din vårdcentral.

>