Provtagning - NutriGap Deep Dive

Här ser du vilka prover som ingår i NutriGap Deep Dive.
Testpaketet rekommenderas vid start av ditt medlemskap i NutriGap. 

NutriGap Deep Dive blodprov

Hormoner

Hormoner styr allt i din kropp och vi fokuserar på de som kan påverka din ägglossning och äggkvalité. När hormonprover ingår behöver du ta blodprovet dag 2-5 i din menscykel.  

Prover hormoner

Östradiol, LH, FSH, prolaktin, testosteron, SHBG

Näringsstatus 

Din näringsstatus går till viss del att mäta via blodprover, resterande uppskattas via din matdagbok. En bra näringsstatus är en bra förutsättning för bra miljö under äggmognaden. 

Prover näringsstatus

Folat, järn, ferritin, B12, D-vitamin, homocystein, magnesium, kalcium

Sköldkörtel

Din sköldkörtel styr mycket i din kropp och det påverkar din fertilitet i allra högsta grad. Här bedömer vi både dina sköldkörtelhormoner och även om du har antikroppar närvarande. 

Prover sköldkörtel

TSH, T4, T3, TPO-ak och TRAK.

Inflammation

Inflammation och fertilitet är inte de bästa vänner. Här har vi flera markörer som tillsammans ger en bild av om du har en "kronisk" låggradig inflammation, vilket kan påverka fertilitet. 

Prover inflammation

Högkänsligt CRP, ferritin, blodstatus

Blodstatus, blodfetter, njure och lever

Basala prover som ger en bild av om något är helt off. De här proverna kan också tjäna som bekräftande prover till andra ev avvikande markörer. 

Prover blodstatus mm

Blodstatus 7 markörer, Triglycerider, kolesterol, HDL, LDL, ALAT, ASAT, albumin, kalcium, e-GFR, kalium, natrium

Blodsocker

Ditt blodsocker balanseras av dina hormoner. Många har idag en insulinresistens som inte bara påverkar ägglossning utan även äggkvalité. 

Prover blodsocker

HbA1c, glukos, c-peptid/faste-insulin

Totalt 41 markörer 

NutriGap Deep Dive inkluderar 41 relevanta markörer som ser över näringsstatus, sköldkörtel, inflammation, blodfetter, hormoner och basala funktioner. 

Andra labb kanske tar fler markörer men här är de mest relevanta proverna valda vilka ibland är något dyrare. 


Här kan du se var du kan ta dina blodprover

NutriGap har avtal med labbställen runt om i Sverige. NutriGap samarbetar med Synlab och Unilab för analys.

Se vilket labb som ligger närmast dig. Du kan tyvärr inte ta dina prover via din vanliga vårdcentral när inte samarbetsavtal finns. 


Pris provtagning

Provtagning inkluderar 41 markörer och bedömning. 


Inför provtagning

  • Du behöver vara fastande 12 timmar. 
  • Undvika tillskott 3 dagar innan. 
  • Ev sköldkörtelmedicin efter provtagning.
  • Tas innan kl 10. 


>